905348710132+ info@homemegp.com

خدمات ما - توریسم سلامت

  • توریسم سلامت

    توریسم سلامت

    برای اولین بار شرکت هوم می گروپ با همکاری گروهی از پزشکان متخصص و بیمارستانهای پیشرفته در کشور ترکیه ، اقدام به مشاوره و پذیرش بیماران جهت هر گونه خدمات درمانی می نماید.

Top