905348710132+ info@homemegp.com

1400/03/30

خطوط هوایی ترکیه تصمیم گرفته است که پس از افزایش میزان واکسیناسیون در سراسر جهان و شروع زندگی به حالت عادی در کشورها، خدمات کترینگ خود را در پروازهای بین‌المللی که سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا (کووید-19) متوقف شده بود، مجدداً آغاز کند

Top